Keyboard akkoorden – Zo speel je alle basis akkoorden!

Gemiddelde leestijd: 15 minuten

Keyboard akkoorden leren spelen – Keyboard spelen wordt pas echt leuk als je je favoriete muziek kunt (mee)spelen! Een van de beste manier om dit doen is door middel van akkoorden. Akkoorden vormen namelijk de basis van elk muziekstuk.

In deze post wil ik je een makkelijke manier leren waardoor je zonder keyboard ervaring elk akkoorden kunt spelen. Vervolgens laat ik je zien waar je de keyboard akkoorden van bijna elk liedje kunt vinden, zodat je jezelf of iemand anders kunt begeleiden!

Wat zijn (keyboard) akkoorden?

Akkoorden zijn een samenklank van 3 of meer noten die tegelijkertijd worden gespeeld. Om akkoorden op je keyboard te spelen hoef je dus maar 3 toetsen tegelijkertijd in te drukken. De combinatie van noten die je tegelijkertijd indrukt bepaalt het soort akkoord.

Als je 2 toetsen tegelijkertijd indrukt dan heet dit een tweeklank. Tweeklanken zijn officieel geen akkoorden, maar ze kunnen muziek wel interessant maken als je ze afwisselt met akkoorden.

Akkoorden leggen de basis van muziek. Ze ondersteunen de melodie en geven hier een gevoel aan. Het is handig om aan akkoorden een bepaald gevoel te koppelen. Sommige akkoorden klinken bijvoorbeeld vrolijk en sommige akkoorden somber. Sommige akkoorden creëren een verwachting bij de luisteraar en sommige akkoorden zorgen dat deze verwachting wordt voldaan.

Over het zelf schrijven van akkoordprogressies zal ik ook een post maken. Hierbij is de afwisseling tussen de verschillende soorten akkoorden erg belangrijk. In dit artikel focussen we ons op de basis: majeur en mineur akkoorden.

De indeling van de keyboardtoetsen

Om akkoorden te kunnen spelen is het belangrijk dat je weet wat de indeling is van de keyboardtoetsen.

Als je kijkt naar de indeling dan zie je dat witte toetsen afgewisseld worden met zwarte toetsen. Deze zwarte toetsen komen steeds voor in groepjes van 2 en 3, met daartussen twee witte toetsen die volledig aan elkaar grenzen.

Witte toetsen

De toetsen van een keyboard hebben allemaal een naam in de vorm van een letter. De belangrijkste toets is de C. Dit is de witte toets direct links naast een groepje van 2 zwarte toetsen zoals in de afbeelding hieronder:

De C toets op een keyboard.

De witte toetsen rechts na de C heten opeenvolgend: D E F G A B. Vervolgens herhaald alles zich weer bij de volgende C.

De namen van de witte toetsen op een keyboard.

Je ziet dat een groepje van 12 toetsen zich continu herhaald. Je kunt dezelfde noten en akkoorden dus op meerdere plekken op je keyboard spelen. Het enige wat veranderd is de toonhoogte!

Het patroon wat herhaald wordt over de toetsen van een keyboard.

Zwarte toetsen

De zwarte toetsen hebben ook namen, twee zelfs per toets! Deze namen zijn gebaseerd op de aanliggende witte toetsen. Kijk je naar de aangrenzende witte toets aan de linkerkant, dan geef je de zwarte toets dezelfde naam met daarbij toegevoegd een kruis (symbool: #). Kijk je naar de aangrenzende witte toets aan de rechterkant, dan krijgt de zwarte toets de naam van de witte toets met daarbij een mol (symbool: b).

Een kruis (#) in het Engels heet een ‘sharp’. Een mol (b) in het Engels heet een ‘flat’.

Dit klinkt misschien nog een beetje abstract voor je, maar eigenlijk is het best makkelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de zwarte toets tussen de C (linkerkant) en de D (rechterkant). Deze toets kun je de volgende namen geven: C# (C sharp) of Db (D flat).

Op deze manier kun je elke zwarte toets een naam geven:

Namen van de zwarte keyboard toetsen.

Als je eenmaal weet hoe alle toetsen van een keyboard heten kunnen we akkoorden gaan maken! 🙂

Majeur keyboard akkoorden spelen

Muziek is emotie. Akkoorden zijn bij uitstek het onderdeel in muziek wat deze emotie veroorzaakt. Hoewel ieder mens zijn eigen gevoel kan hebben bij verschillende soorten akkoorden, klinken majeur akkoorden voor de meeste mensen vrolijk/blij. Doorloop de onderstaande stappen en luister vervolgens welk gevoel jij krijgt bij het horen van een majeur akkoord!

Eerste noot (grondtoon)

Akkoorden hebben net als de toetsen een naam. Je hebt bijvoorbeeld een C akkoord, A akkoord of een F# akkoord. De naam van het akkoord wordt bepaald door de grondtoon die je speelt. Wil je bijvoorbeeld een C akkoord spelen, dan is je grondtoon de C toets. De grondtoon is de eerste noot van een akkoord, in dit geval de meest linker toets die je gaat spelen.

Vanuit de grondtoon kunnen we de rest van het akkoord bepalen. Het soort akkoord wat je speelt wordt bepaald door specifieke afstanden tussen de noten. Deze afstanden worden ook wel intervallen genoemd.

Laten we in dit voorbeeld een C majeur akkoord maken. We beginnen dan met de C toets als grondtoon:

Tweede noot (grote terts)

De tweede noot van een majeur akkoord zit een grote terts interval aan de rechterkant van de grondtoon. Om het niet ingewikkelder te maken dan het is hoef je deze term niet perse te onthouden. Veel belangrijker is dat je weet dat een grote terts altijd 4 toetsen naar rechts vanuit de grondtoon is.

Als je in het voorbeeld redeneert vanuit de grondtoon C, dan kom je uit bij de E als tweede noot:

Derde noot (kleine terts)

Om het majeur akkoord af te maken hebben we nog één noot nodig. De derde noot zit een kleine terts interval naar rechts vanaf de tweede noot. Een kleine terts staat gelijk aan 3 toetsen naar rechts.

In het geval van ons C akkoord komen we dan uit bij een G als derde noot:

Een C akkoord bestaat dus uit de noten: C – E – G. Druk deze toetsen tegelijkertijd in op je keyboard en je speelt het C-akkoord!

Herhaal de bovenstaande stappen vanuit elke willekeurige toets, en je krijgt het bijbehorende majeur akkoord. 🙂

Mineur keyboard akkoorden spelen

Een mineur akkoord klinkt voor de meeste mensen droevig. Om een mineur akkoord te spelen redeneer je nog steeds gebruik van de grondtoon, alleen maak je gebruik van andere intervallen. Je gaat vanaf de grondtoon namelijk eerst 3 toetsen (kleine terts) naar rechts, en vervolgens vanaf de tweede toon 4 toetsen naar rechts (grote terts).

Om een C mineur akkoord te maken begin je weer bij de grondtoon C:

Vervolgens ga je 3 toetsen naar rechts om op de Eb uit te komen:

En tot slot ga je weer 4 toetsen opzij om bij G uit te komen:

Een C mineur akkoord bestaat dus uit de toetsen: C – Eb – G. Als je goed kijkt zie je dat de eerste en de laatste noot van dit akkoord gelijk zijn aan het C majeur akkoord. De tweede noot is alleen één toets naar links verplaatst. De middelste noot bepaald in dit geval dus of een akkoord majeur of mineur is.

Voorbeelden van andere akkoorden

Kort samengevat: majeur akkoorden gaan vanuit de grondtoon eerst 4 toetsen en dan 3 toetsen naar rechts, en mineur akkoorden eerst 3 en dan 4.

Hieronder nog een aantal voorbeelden van andere akkoorden. Tel de intervallen maar na, dan zie je dat voor elk majeur of mineur akkoord dezelfde formule geldt!

F majeur akkoord
F majeur
D majeur piano akkoord
D majeur
B majeur piano akkoord
B majeur
Eb majeur piano akkoord
Eb majeur
F mineur akkoord
F mineur
D mineur piano akkoord
D mineur
B mineur piano akkoord
B mineur
Eb mineur piano akkoord
Eb mineur

In een andere post zal ik je vertellen over het spelen van nog meer soorten akkoorden. Zo lees je hier over sus2 en sus4 akkoorden. De wereld van akkoorden is ontzettend breed en majeur en mineur zijn nog maar de basis van wat er allemaal mogelijk is!

Vind de akkoorden van bijna elk liedje

Er zijn een aantal manieren om de akkoorden van een liedje te vinden. Mijn favoriete site hiervoor is Ultimate Guitar. Zoek een liedje in de zoekbalk, zoek vervolgens een link waar ‘chords’ achter staat met een goede beoordeling en klik erop! Er opent nu een pagina waar meestal alle akkoorden boven de songtekst van het liedje staat.

Wil je liedjes in meer detail mee leren spelen? Dan kan ik je Flowkey aanraden. Dit programma heeft een hele database aan interactieve bladmuziek, inclusief online keyboardles om bladmuziek te leren lezen. Lees voor meer informatie mijn Flowkey review.

De beste manier om keyboard akkoorden te leren

Hopelijk heb je door dit artikel een idee gekregen hoe je zelf majeur en mineur akkoorden kunt uitzoeken en spelen.

Zelf heb ik ontzettend veel gehad aan de online cursus Pianoforall. Dit is een van de meest uitgebreide cursussen om keyboard te leren spelen zonder dat je veel geld hoeft te investeren. Je kunt op je eigen tempo en gewoon in je eigen huis keyboard leren spelen.

Binnen een dag heb je al meerdere liedjes geleerd. De cursus focused zich voornamelijk op dat jij zo snel mogelijk plezier hebt achter het keyboard. Het technische gedoe als noten lezen en toonladders komt pas later aan bod. Het lesmateriaal is genoeg om je meer dan een jaar lekker bezig te houden.

Wil je meer informatie over Pianoforall? Ik heb een volledige review geschreven die je hier kunt lezen! Je kunt ook naar de website via onderstaande knop:

Pianoforall logo

Leer keyboard spelen met Pianoforall!

De meest uitgebreide cursus om jezelf keyboard te leren spelen

Ga naar pianoforall