Wat is velocity?

Velocity is een term die gebruikt wordt bij het werken met MIDI. Het geeft de hardheid aan waarmee een noot is aangeslagen, gemeten in een waarde van 0 naar 127. Velocity zorgt voor dynamiek in je MIDI signaal en kan zich op verschillende manieren uiten.

Zo kan de klank van een geluid (timbre) veranderen hoe harder je het geluid aanslaat. Denk bijvoorbeeld aan een piano. Als je een toets zacht indrukt dan is de toon die gegenereerd wordt van laag volume en warm. Als je de toets vervolgens hard indrukt dan wordt de toon harde in volume en scherper.

Met een velocity zou je ook de mate van modulatie in je instrument kunnen veranderen. Bij een harde aanslag hoor je veel beweging door modulatie en bij een zachte aanslag hoor je minder beweging. Dit kan natuurlijk ook andersom.

Velocity kun je in de meeste DAW’s terugvinden in de vorm van bolletjes op stokjes onder de noten in je piano roll. Hoe hoger het bolletje (en hoe langer het streepje), hoe harder de velocity. In de afbeelding hieronder zie je hoe dit eruit ziet in Ableton Live. De rode streepjes met bolletjes geven de velocity waarde aan.

Piano roll in Ableton Live waar aangegeven is wat velocity is.

Samengevat is velocity dus een waarde die wordt gekoppeld aan hoe hard je een toets indrukt. Deze waarde kan vervolgens op allerlei verschillende manieren worden verwerkt waardoor dynamiek ontstaat.